III Premio Antonio Moreno Espello de xornalismo

Do ao

Información de contacto:

Dirección de Comunicación CNMV
91 5851530
comunicacion@cnmv.es
www.cnmv.es

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) convocou a terceira edición do Premio Antonio Moreno Espello de xornalismo co que pretende recoñecer aqueles "traballos xornalísticos que destaquen polo fomento da integridade e transparencia do mercado de valores, así como a tutela dos intereses dos inversores".

Poderá presentarse ao premio calquera traballo xornalístico publicado nos medios españois entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, en calquera das linguas oficiais. O galardón conta cunha dotación de 15.000 euros.

A Dirección de Comunicación de la CNMV seleccionará, por propia iniciativa ou a proposta de calquera persoa ou entidade, os traballos, até un máximo de 20, que serán elevados á consideración do xurado.

Máis información nas bases do premio.