XVI Premio de Xornalismo Ciudad de Badajoz ‘Francisco Rodríguez Arias’

Do ao

Información de contacto:

Ayuntamiento de Badajoz
Concejalía de Cultura.
C/ Soto Mancera, n.º 8
06002 Badajoz

O Concello de Badajoz convoca o XVI Premio de Xornalismo Cidade de Badajoz co obxectivo de recoñecer os mellores traballos "de calquera xénero xornalstico escritos en español que foran publicados en medios de comunicación impresos e editados en calquera lugar do mundo" entre o 14 de setembro de 2018 e o 14 de setembro de 2019. O premio está dotado con 6.000 euros. 

A temática dos traballos é libre, pero o xurado "prestará especial atención a aqueles traballos que desenvolvan novas técnicas profesionais e aos que se distingan pola súa innovación e calidade profesional".

O prazo límite para a recepción dos traballos expira ás 12:00 horas do 14 de setembro de 2019. A entrega deberá realizarse no Ayuntamiento de Badajoz (Concejalía de Cultura. C/ Soto Mancera, n.º 8, 06002 Badajoz), en horario de 09:00 a 14:00 horas, de luns a venres, excepto os festivos. Os traballos presentaranse, junto a unha copia dos mesmos, en páxina completa orixinal do xornal que os publicara, acompañados do anexo I cumprimentado e asinado; fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia do autor e currículum vitae.

Máis información nas bases do premio